Jakie produkty najczęściej Polska eksportuje do Afryki?

Eksport to bardzo ważny aspekt prowadzenia gospodarki, dzięki któremu państwa mogą pozyskiwać zewnętrzny kapitał w zamian za dostarczanie różnego rodzaju produktów, dóbr i usług. W Polsce eksport prowadzony jest w bardzo różnych kierunkach.

Oprócz sąsiednich państw i innych krajów w Europie warto pamiętać również o tym, że nasz kraj eksportuje także bardzo dużo różnych rzeczy w bardziej odległe zakątki świata. Jednym z takich kierunków jest Afryka i to właśnie tam trafia całkiem spora część eksportu z Polski.

Warto więc wiedzieć jakie produkty najczęściej trafiają do Afryki z polskiego rynku, jakie wymagania muszą spełnić polskie firmy, aby mogły eksportować swoje wyroby do krajów afrykańskich oraz na jakie zyski mogą one liczyć, prowadząc eksport do Afryki?

Jakie wymagania muszą spełnić polskie firmy, aby realizować eksport produktów do Afryki?

Afryka to nadal dość atrakcyjny rynek dla zbytu różnego rodzaju podrabianych produktów i tych charakteryzujących się niską jakością wykonania. To w dość mocny sposób odbija się na uczciwej konkurencji, przez co generuje to różnego rodzaju zagrożenia i utrudnia prowadzenie sprawiedliwej sprzedaży. Wiele krajów afrykańskich zauważyło ten problem i postanowiło wprowadzić obowiązkowe programy weryfikacyjne towarów, które są importowane na ich rynek i sprzedawane na nim. To sprawia, że polskie firmy, które chcą realizować eksport produktów do Afryki, muszą spełnić szereg wymagań, aby było to możliwe.

Weryfikacja zgodności VoC, to jedna z tych kwestii, o którą muszę zadbać wszyscy eksporterzy chcący wysyłać polskie produkty na rynek afrykański. Program ten ma na celu zapewnić bezpieczeństwo i polepszyć jakości importowanych do krajów afrykańskich produktów. Z tego względu firmy, które chcą prowadzić eksport do krajów Afryki, muszą uzyskać certyfikat, który sprawi, że eksport produktów i wszelkie związane z tym procedury celne będą przebiegały dużo sprawniej i szybciej. Certyfikat ten uzyskuje się po spełnieniu wszelkich wymagań i potwierdzeniu, że produkowane wyroby są oryginalne i mają wysoką jakość wykonania.

Jakie produkty najczęściej są eksportowane z Polski do Afryki?

Polska już od dłuższego czasu prowadzi eksport do Afryki, jednak w najbliższych latach planowane jest rozszerzenie eksportu do krajów afrykańskich. Obecnie głównymi kierunkami eksportu Z Polski w 2021 roku były:

  • RPA,
  • Algieria,
  • Maroko,
  • Egipt,

Kluczową pozycję w strukturze eksportu z Polski do Afryki zajmują oczywiście artykuły rolno-spożywcze, których udział to aż 45,7 %. Żywność produkowana w Polsce uważana jest jedną z najlepszych na świecie, przez co tak chętnie jest importowana przez wiele krajów afrykańskich.

Oprócz tego Polska wysyła do Afryki również wyroby przemysłu elektromaszynowego (udział to 27,4 %) i chemicznego (8,9 %). Łącznie te wszystkie grupy towarów stanowią ponad 80% całego eksportu, jaki prowadzi Polska do Afryki. Oczywiście w najbliższych latach planowane jest rozszerzenie eksportu o nowe grupy oraz zwiększenie eksportu wysyłanych dotychczas dóbr.

Jakie zyski można osiągnąć, prowadząc eksport do Afryki?

Afryka to kontynent, który w ostatnich latach stale się rozwija, przez co wzrasta jego znaczenie w gospodarce międzynarodowej. Ten region świata staje się coraz bardziej interesującym i cennym rynkiem zbytu dla wielu światowych inwestorów i przedsiębiorców. Z tego względu eksport różnego rodzaju towarów do krajów Afryki jest obecnie bardzo opłacalny.  Widać to między innymi po roli Afryki jako odbiorcy polskich towarów.

Nasz kraj eksportuje do Afryki coraz więcej różnych produktów i dóbr, co sprawia, że dla Polski staje się to coraz cenniejszy rynek zbytu. Polskie ministerstwo gospodarki w dużym stopniu promuje również ten kierunek eksportu, ponieważ widzi w Afryce ogromny potencjał i szanse dla polskich przedsiębiorców i ich inwestycji.

Już teraz eksport do Afryki wynosi około 3,386 mld euro, co nie jest zbyt dużą liczbą w porównaniu do znacznie mniejszych państw Europejskich. Jednak taki wynik pokazuje, jaki potencjał i możliwość rozwoju drzemie w Afryce jako odbiorcy  eksportowanych z Polski dóbr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.