Profilaktyka uzależnień – jak zapobiec wpadnięciu w nałóg?

Przez profilaktykę uzależnień rozumie się świadome działanie dostosowane do potrzeb jednostki lub grupy społecznej, mające na celu ograniczanie rozmiarów używania i nadużywania substancji psychoaktywnych, a także zapobieganie występowaniu związanych z nimi problemów.

Jak unikać uzależnienia?

Rozwój uzależnień jest silnie związany z problemami wynikającymi z funkcjonowania we współczesnym świecie – szybkiego tempa życia oraz natłoku informacji, wpływających na znaczące podwyższenie poziomu stresu u ludzi. W celu radzenia sobie z ciągłym napięciem, wiele osób sięga po różnorodne substancje psychoaktywne, takie jak alkohol, papierosy, narkotyki, a także leki na receptę. By unikać uzależnienia, należy powstrzymać się od tego typu praktyk i wypracować skuteczne mechanizmy radzenia sobie ze stresem, które pomogą rozładować skumulowane napięcie oraz emocje w sposób konstruktywny i całkowicie zdrowy. Można skorzystać z ćwiczeń oddechowych i rozciągających, medytacji lub wizualizacji, a także treningów Jacobsona lub Schultza. Warto też zadbać o zdrową dietę, odpowiedni odpoczynek i higienę snu oraz regularną aktywność fizyczną. W unikaniu uzależnień istotną rolę pełnią osobiste zainteresowania i hobby, pozwalające na relaks i wypełniające wolny czas.

Skuteczne działania profilaktyczne

Profilaktyka uzależnień polega na eliminowaniu lub redukowaniu wpływu czynników ryzyka używania oraz nadużywania substancji psychoaktywnych, a także ich osłabianiu poprzez wzmacnianie czynników chroniących. Za skuteczne działania profilaktyczne w tej materii można uznać:

 • opóźnianie wieku inicjacji,
 • ograniczanie dostępności substancji psychoaktywnych,
 • korygowanie pozytywnych oczekiwań wobec skutków działania substancji psychoaktywnych,
 • rozwijanie konstruktywnych zainteresowań,
 • kształtowanie umiejętności psychospołecznych.

Warto zauważyć, że do rozwoju uzależnień od substancji psychoaktywnych w znacznej mierze przyczyniają się wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Profilaktyka powinna więc zaczynać się od najmłodszych lat i obejmować następujące działania:

 • powstrzymanie się od spożywania substancji psychoaktywnych w obecności dzieci,
 • nieczęstowanie dzieci substancjami psychoaktywnymi,
 • propagowanie prozdrowotnych form spędzania wolnego czasu.

Jak postępować, by nie wpaść w nałóg?

Postępowanie zapobiegające wpadaniu w nałóg powinno wiązać się ze wzmacnianiem indywidualnych czynników chroniących. Jest to możliwe dzięki:

 • polepszaniu samooceny,
 • wzmacnianiu motywacji wewnętrznej,
 • dbałości o stan relacji z innymi ludźmi,
 • nabywaniu umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z emocjami, które mogłyby doprowadzić do sięgania po substancje psychoaktywne,
 • unikaniu sytuacji mogących wyzwalać chęć do sięgania po substancje psychoaktywne,
 • szukaniu wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

By nie wpaść w nałóg, należy także zachować dużą dozę samokontroli. W tym celu konieczne jest:

 • analizowanie i ocenianie swojego wzoru spożywania substancji psychoaktywnych,
 • kontrolowanie ilości, częstości oraz efektów spożywania substancji psychoaktywnych,
 • liczenie się z opiniami innych osób na temat swojego spożycia substancji psychoaktywnych,
 • zwracanie uwagi i niebagatelizowanie wszelkich ewentualnych negatywnych doświadczeń związanych ze spożyciem substancji psychoaktywnych,
 • niezwlekanie z konsultacją u specjalisty w sytuacji, gdy spożycie substancji psychoaktywnych zaczyna nosić znamiona problemu.

Leczenie uzależnień

W sytuacji, gdy działania profilaktyczne nie zostały zastosowane lub okazały się niewystarczająco skuteczne i ostatecznie doszło do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, należy zwrócić się po pomoc do specjalisty i skorzystać z terapii w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. W jej trakcie osoba zmagająca się z nałogiem jest w stanie nauczyć się rozpoznawać mechanizmy odpowiadające za chęć sięgania po używki. Otrzymuje również narzędzia niezbędne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób konstruktywny i, przede wszystkim, bezpieczny. Wysoce wykwalifikowaną placówką oferującą leczenie uzależnień w kontrolowanym środowisku jest Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom. Prowadzi on działania terapeutyczne z wykorzystaniem takich metod, jak:

 • detoks,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia farmakologiczna, stosowana najczęściej w formie wsparcia przy detoksie.

 

Dzięki terapii w ośrodku FreeDom możliwe jest skuteczne pokonanie zarówno uzależnienia psychicznego, jak i fizycznego, niezależnie od rodzaju substancji psychoaktywnej, której dotyczy nałóg. Na każdym etapie leczenia zmagająca się z uzależnieniem osoba może liczyć na fachowe wsparcie wysoce wykwalifikowanych lekarzy, lekarzy psychiatrów oraz terapeutów czuwających nad właściwym przebiegiem procesu terapeutycznego. W następstwie leczenia pacjent może na nowo cieszyć się zdrowym, wolnym od nałogów życiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.