Czy potrafisz udzielać pierwszej pomocy?

Życie jest pasmem nieoczekiwanych zdarzeń. Różne sytuacje mogą się nam przytrafić. Jadąc samochodem, idąc na zakupy lub będąc w pracy możemy być świadkami wypadku. Oby takich sytuacji było jak najmniej, lecz gdy już się zdarzą musimy wiedzieć, co robić nie możemy stracić głowy, nasza reakcja może uratować komuś życie. Na kursie pierwszej pomocy uzyskamy wiedzę jak zachowywać się w sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Zakres szkolenia jest duży, pozwoli nam na udzielenie pierwszej pomocy, która może mieć kluczowe znaczenie.

Pierwsza pomoc – bardzo ważna wiedza

Zapisanie się na kurs pierwszej pomocy to decyzja, która może uratować komuś życie. Może to być osoba z rodziny lub ktoś całkiem obcy. Na kursie poznamy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie jak jest to ważne. Poznamy zasady bezpiecznego udzielania pomocy, nauczymy się rozpoznawać zagrożenie. Co najważniejsze będziemy wiedzieć, w jaki sposób udzielać pomocy by nie zaszkodzić poszkodowanemu.

W trakcie kursu, instruktorzy przekażą nam wszystkie najważniejsze informacje. Wśród nich znajdują się:

  • Jak zachować bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
  • Dowiemy się jak prawidłowo wzywać pomocy i w jaki sposób zabezpieczyć miejsce wypadku komunikacyjnego.
  • Nauczymy się również prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  • Będziemy wiedzieli jak postępować, gdy natrafimy na zaburzenia przytomności, zadławienia, rany i krwotoki, złamania i skręcenia kończyn.
  • Nauczymy się przeprowadzać ewakuację z miejsca wypadku.

Dlaczego to takie ważne?

Kurs pierwszej pomocy jest ważny nie tylko z uwagi na ratowanie życia. Każdy obywatel naszego kraju ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w razie konieczności. Jeżeli poszkodowany w danym wypadku znajduje się w położeniu bezpośrednio zagrażającym życiu lub zdrowiu. Interwencja nie może ograniczać się jedynie do wezwania pomocy. Powinniśmy czynnie zareagować, zastosować odpowiednie środki, przede wszystkim takie, które nie zaszkodzą poszkodowanemu. Osoby, które nie zareagują w takiej sytuacji, chociaż ciąży na nich ten obowiązek, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

pierwszapomoc

Możemy wyróżnić kilka sytuacji, kiedy jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku:

  • Jedną z takich sytuacji jest konieczność poddania poszkodowanego zabiegowi lekarskiemu. Jeżeli nasze działania mają mieć wyłącznie taki cel, niczego nie można nam zarzucić.
  • Jeśli ofiara wypadku ma zapewnioną niezwłoczną pomoc medyczną, nie mamy obowiązku podejmować działań.
  • Obowiązek udzielenia pomocy nie jest wiążący, jeżeli pomocy nie można udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy jest niezwykle ważne. Dzięki temu możemy uratować komuś życie. Należy podjąć działanie nie tylko dla tego, że jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy. Po prostu powinno się pomagać innym ludziom, kiedyś sami możemy potrzebować pomocy.