Jak polepszyć rozpoznawalność marki?

tworzenie-logotypu

Rozpoznawalność na rynku to niezwykłe ważny aspekt funkcjonowania każdej firmy. By odpowiednio rozróżnić się na tle konkurencji warto stworzyć oryginalny system identyfikacji wizualnej marki. Identyfikacja wizualna marki to całość symboliki stosowanej przez dane przedsiębiorstwo, czyli wszystko to, po czym można „na zewnątrz” rozpoznać firmę. Jest to między innymi kolorystyka, logo, logotyp oraz kolorystyka. Są to elementy, poprzez które buduje się relacje z otoczeniem – odbiorcami, kontrahentami oraz konkurencją.

znany-logotyp-apple

Pod pojęciem system identyfikacji wizualnej kryje się wiele różnych elementów, takich jak: symbol firmy (czyli znak i logotyp firmowy), kolory firmowe, symbole dekoracyjne, druki firmowe (np. papier, koperty, dokumenty), stemple firmowe, materiały reklamowe, materiały drukowane dla celów public relations, środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe), aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia, tablice i tabliczki informacyjne, opakowania produktów, identyfikatory pracowników, ubiór pracowników.

Chcąc stworzyć unikalny system identyfikacji marki należy pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Nazwa danej firmy powinna nawiązywać do jej działalności i branży, w której funkcjonuje. Musi ona być jednoznaczna i wyróżniać firmę na rynku, gdzie ma ona do czynienia z konkurencją. Nazwę należy stworzyć dopiero po przeprowadzeniu gruntownej analizy charakteru działalności przedsiębiorstwa i określeniu jej głównych wyróżników. Ważne jest, aby raz ustanowiona nazwa pozostała niezmienna. Logo firmy to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy i wielu innych elementach związanych z organizacją. Logo tworzone jest przez zastosowanie określonych kolorów, rozmiarów oraz kształtów liter – istotny jest także ich układ. Najpopularniejsze rodzaje logo to tematyczne (graficzne przedstawienie branży, którą reprezentuje organizacja), graficzne (reprezentuje wyobrażenia jakiegoś obiektu) oraz abstrakcyjne (stanowi kompozycję figur geometrycznych i nie mówi nic o danej firmie, ani jej działalności). Logotyp to symbol oraz nazwa firmy wraz z charakterystycznym dla niej krojem pisma.

Logotypy powstałe na bazie liter i cyfr to monogramy. Kolejnym ważnym elementem systemu identyfikacji wizualnej marki jest kolorystyka. Wybrany kolor wyróżnia dane przedsiębiorstwo i określa jego charakter. Ma duży wpływ na percepcję i świadomość odbiorców. Kolor ożywia system identyfikacji firmy i bardzo często staje się jednym z dominujących elementów, z którymi kojarzona jest firma.

System identyfikacji wizualnej marki powinien zostać odpowiednio określony w księdze standardów CI. Księga ta jest opisem zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej danej firmy (rysunki, wzory, instrukcje ich wykonania i prawidłowego zastosowania). Standaryzacji podlegają przede wszystkim symbole firmowe (logotyp, znaki firmowe, kolorystyka), wizytówki, druki firmowe (papier, koperty), galanteria biurowa, tablice informacyjne, ubiór pracowników, oznakowanie budynków, drukowane formy reklamowe – informatory, ulotki, broszury.

logotyp

Wszystkie elementy pozwalające na identyfikację wizualną marki powinny być zgodne ze specyfiką i stylem danego przedsiębiorstwa, a także jednolite i zgodne z całym system komunikacji społecznej firm – twierdzi agencja Auch Studio – specjalista w grafice dla firm.

System powinien odróżniać firmę od konkurencji, a wszelkie elementy należy odpowiednio wyeksponować. Wyróżniki nie mogą powodować negatywnych skojarzeń ani nikogo obrażać.