Przedszkole integracyjne – kiedy warto je wybrać

przedszkole integracyjne Łódź

Przedszkole integracyjne to oczywisty wybór rodziców dzieci z upośledzeniami takimi jak: niepełnosprawności intelektualne, dziecięce porażenie mózgowe, przepuklina oponowo- rdzeniowa, niepełnosprawność ruchowa, afazja ruchowa, Zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność sprzężona. Co jednak motywuje rodziców dzieci pełnosprawnych do zapisania dzieci do placówki integracyjnych?

Przedszkole ukierunkowane na indywidualny rozwój dziecka

Celem przedszkola integracyjnego jest zapewnienie każdemu dziecku – bez względu na płeć, narodowość czy niepełnosprawność – możliwości swobodnego rozwoju swoich zdolności. Stygmatyzowanie zasad wydajności utrudniłoby ten rozwój. Dlatego podejście większości przedszkoli integracyjnych jest w dużej mierze zbieżne z koncepcją edukacyjną Marii Montessori: tworzą one atmosferę, w której uwzględnia się indywidualne mocne i słabe strony dziecka.

Niezależnie kontrolowane procesy uczenia się, bez sztucznie tworzonej presji na wyniki, prowadzą do partnerskiego uczenia się i bardziej trwałych rezultatów. Specjalnie wyszkolony personel towarzyszy i wspiera procesy uczenia się w sposób pedagogicznie wartościowy.

Przedszkole integracyjne funkcjonuje zupełnie na innych zasadach niż placówka publiczna: na zasadach opartych na uczuciach i indywidualnym rozwoju każdego dziecka. Wyróżnia je to, że:

 • dobrze wykwalifikowani wychowawcy i specjaliści wspierają dzieci niepełnosprawne indywidualnie, nie spowalniając przy tym pozostałych dzieci;
 • uczestnictwo we wspólnocie jest ważne, wszystkie dzieci uczą się, jak radzić sobie z indywidualnymi uwarunkowaniami, trudnościami i brakami;
 • łatwy dostęp do specjalistów logopedów, psychologów, fizjoterapeutów oraz wzajemna współpraca tychże specjalistów, którym przyświeca jeden cel: dobro dziecka;
 • praca rodzicielska ma kluczowe znaczenie, rodzice i wychowawcy regularnie wymieniają się informacjami na temat zachowania dziecka.
 • rodzice zdrowych dzieci są uświadamiani o specjalnych potrzebach dzieci z pewnymi chorobami lub niepełnosprawnością;

Korzyści jest więcej – prywatne placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Spośród innych korzyści płynących dla dziecka w związku z wyborem placówki integracyjnej możemy wyróżnić następujące:

 • dzieci uczą się wartości takich jak tolerancja, szacunek, akceptacja, uznanie i rozwaga. Dzieci pełnosprawne od najmłodszych lat rozwijają wrażliwość, i otwartość na drugiego człowieka, rozwijając postawy pomocy oraz uprzejmości międzyludzkiej; 
 • różnice między dziećmi są postrzegane jako okazja do wspólnej zabawy i nauki;
 • dzieci niepełnosprawne są zintegrowane z grupą i szczególnie wspierane;
 • stosunek liczby pracowników do podopiecznych jest wyższy, zazwyczaj 1:5;
 • wszystkie dzieci, niezależnie od tego czy są niepełnosprawne czy pełnosprawne, otrzymują indywidualne wsparcie;
 • zmniejsza się strach przed kontaktem świata dzieci z ograniczeniami i świata dzieci zdrowych;
 • intensywna współpraca z rodzicami, specjalistami i personelem medycznym;
 • mała liczebność grupy.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach integracyjnych

Prywatne placówki mają w ofercie różnorodne zajęcia i aktywności, które pozwalają na usprawnianie ruchowe, poprawę kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka. Przedszkole integracyjne ma za zadanie przygotować dziecko także do dalszej edukacji, wyposażyć je w pierwsze narzędzia do radzenia sobie w świecie. To szansa na zrównywanie szans edukacyjnych, ale i na zaszczepienie w dziecku pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa i wpajania mu dobrych nawyków. Jednocześnie placówki tego typu stają się miejscem przedłużania rehabilitacji, nierzadko niezbędnej dzieciom.

Dla kogo przedszkole integracyjne?

Jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością lub upośledzeniem, lecz chcesz wspomagać jego rozwój i zapewnić mu najlepszą opiekę pod czujnym okiem specjalistów i w otoczeniu dzieci pełnosprawnych?

Jesteś rodzicem dziecka pełnosprawnego, lecz może sam nie wiesz jak obchodzić się z osobami niepełnosprawnymi i chciałbyś, by Twoje dziecko miało większą łatwość w kontaktach z takimi osobami oraz rozwijało tolerancję, otwartość oraz wrażliwość na potrzeby innych osób, niezależnie od ich indywidualnych uwarunkowań?

Przedszkole integracyjne to miejsce właśnie dla Ciebie i Twojego dziecka.