Ugryźć temat rozwodu – czy to temat tabu?

adwokat rozwody toruń

Każde małżeństwo – nawet to które na pozór wydaje się idealne przechodzi różnego rodzaju kryzysy. Nie należy jednak od razu podejmować decyzji o rozwodzie gdyż wiąże to nieodwracalne skutki na przyszłość. Dużo korzystniejszym rozwiązaniem mogłaby się okazać często nie brana pod uwagę przez małżonków separacja.

Istota rozwodu

Niestety w dzisiejszych czasach związki małżeńskie nie są już tak trwałe jak by mogło się to wydawać. Śluby zawierane są zbyt pochopnie, często są to śluby wyłącznie cywilne. Wtedy decyzja o rozwodzie nie stanowi zbyt wielkiego problemu. Rozwód jest to rozwiązanie małżeństwa o którym decyduje Sąd Okręgowy na wniosek jednego z małżonków.

Wniosek składany jest w formie pozwu rozwodowego, który pokrótce powinien zawierać:

  1. Dane osobowe powoda oraz pozwanego (powód-osoba składająca wniosek),
  2. Określenie jakiego typu pozew jest składany (za porozumieniem stron bądź orzekający o winie jednego z małżonków).
  3. Ewentualne żądania jakie mamy wobec pozwanego.
  4. Uzasadnienie pozwu rozwodowego.
  5. Załączniki (dokumenty jakie dołączamy do wniosku w celu zapoznania z nimi Sądu).

Więcej informacji na temat dokumentacji można dowiedzieć się podczas konsultacją z adwokatem – polecamy skontaktować się z doświadczoną kancelarią. Warto być świadomym tego, że od doświadczenia i umiejętności adwokata może zależeć ostateczny wynik sądu.

kancelarie adwokackie toruń

Od doświadczenia i umiejętności adwokata może zależeć ostateczny wynik sądu, warto więc zwrócić się do profesjonalistów. Kancelaria prawna Toruń posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych.

Aby Sąd mógł stwierdzić iż zasądzenie rozwodu w danym przypadku jest słuszne muszą zaistnieć następujące przesłanki: zupełny rozkład więzi duchowej i fizycznej, ustanie wspólnoty fizycznej lub materialnej. Zgodnie z art 57 KPO ”orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy rozwiązuje małżeństwo.

Opieka nad dziećmi i alimenty

Kolejnym etapem jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi najczęściej jednemu z rodziców przy czym ustalane są terminy kontaktów osobistych i miejsce spotkań rodziców z dziećmi. Dodatkowo orzekana jest kwota alimentów jaką jeden z rodziców płaci na poczet wydatków i kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Do kompetencji Sądów należy rozstrzygnięcie w kwestii podziału wspólnoty majątkowej, zasądzenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania do momentu gdy strony nie usamodzielnią się.

Jak wrócić do nazwiska panieńskiego?

Bardzo wiele osób decydując się na rozwód zastanawia się nad powrotem do nazwiska panieńskiego (z przed małżeństwa) chcąc całkowicie odciąć się od przeszłości. By móc zacząć życie od nowa. W takiej sytuacji musimy pamiętać, iż sądy nie rozstrzygają kwestii związanych z nazwiskiem. Zmiana nazwiska jest możliwa dopiero po zakończeniu się sprawy rozwodowej, wydaniu i uprawomocnieniu się wyroku. Od tego czasu liczy nam się termin trzech miesięcy w ciągu którego powinniśmy złożyć odpowiednie oświadczenie przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego. Wydaje on decyzję na podstawie której następuje zmiana nazwiska.