Czym jest inteligencja emocjonalna?

inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna, w skrócie EQ od angielskiej nazwy  emotional quotient, jest pojęciem z dziedziny psychologii rozpowszechnionym i najgłębiej zbadanym przez amerykańskiego psychologa,  Daniela Golemana. Odpowiadając ogólnie na pytanie, czym jest inteligencja emocjonalna,  jest to umiejętność rozpoznawania emocji, zarówno własnych, jak i osób z naszego otoczenia.

Więcej o inteligencji emocjonalnej

Rozwijając „rozpoznawanie emocji własnych” w skład tej umiejętności wchodzą takie cechy jak samoświadomość, czyli umiejętność rozpoznania i nazwania własnych emocji, prawidłowa samoocena, czyli nie za niska, i nie za wysoka, tylko taka realnie uznająca zarówno nasze dobre strony jak i słabości oraz niezmieniająca się pod wpływem innych ludzi, a także samokontrola – czyli nic innego, jak umiejętność panowania nad naszymi emocjami i wykorzystywania ich do dobrych, a nie destrukcyjnych celów.

Radzenie sobie ze stresem

inteligencja emocjonalna
Natomiast w przypadku umiejętności radzenia sobie z emocjami innych ludzi, można to rozbić na posiadanie takich zdolności jak asertywność, czyli zdolność do budowania i wyrażania swojego zdania nawet wtedy, gdy spotyka się on z niezgodą otoczenia, empatii, czyli zrozumienie innych stanów emocjonalnych innych ludzi i umiejętność spojrzenia na sytuację z ich punktu widzenia, współpracy, to jest umiejętność budowania z ludźmi wspólnych celów i umiejętność dążenia do nich, perswazji, czyli zdolność do wzbudzania w otoczeniu określonych reakcji oraz przywództwie, czyli zdolność do podejmowania i wymyślania celów oraz zaangażowania w nie innych ludzi.

Wpływ na życie

Dość łatwo można zauważyć, że wszystkie te cechy mają istotny wpływ na jakość z naszego życia i satysfakcję z niego płynącą. Przyczyniają się do sukcesów w życiu zarówno osobistymi, pozwalając tworzyć trwałe związki, przyjaźnie, czy lubić i akceptować siebie, jak  zawodowe, pozwalając wybić się na rynku pracy, zmotywować do działań, przekonać współpracowników do naszego projektu oraz wzbudzać powszechne zaufanie.  Inteligencja emocjonalna odpowiada za kontakty z innymi ludźmi a także z własnym wnętrzem. Różne wyniki badań dowodzą tego, że jedynie niewielka część naszej inteligencji czy wykształcenia decyduje o szeroko pojmowanym sukcesie w życiu, zaś wpływ inteligencji emocjonalnej jest o wiele, o wiele większy. Emocje towarzyszą nad od zawsze i na zawsze, nic więc dziwnego, że mają decydujący wpływ na nasze życia.

Umiejętność panowania nad własnymi emocjami jest szczególnie ważna w dziesiejszych czasach, kiedy szybkie tempo życia wymaga od nas zdolności przystosowywania się do coraz to nowych sytuacji i odporności na stres. Nie pomaga też trend bycia idealnym, który ciągle wmawia ludziom, że powinni być lepsi, chudsi, mądrzejsi i piękniejsi niż są. Dobra, stabilna samoocena oraz umiejętność panowania nad emocjami są niezbędne, by żyć szczęśliwie i spokojnie. Jeżeli czujesz, że brakuje ci umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną wybierz kurs prowadzony przez doświadczonego trenera!