Na czym polega psychoterapia rodzinna?

rodzina na pomoście o zachodzie słońca

Terapia rodzinna jest terapią psychologiczną, w której udział biorą członkowie rodziny. Podczas sesji terapeutycznych, zadaniem terapeuty, jak i uczestników, jest wspólne znalezienie źródła problemu i jego skutków. Regularne spotkania pomagają odnaleźć źródła problemów i nawiązać nić porozumienia między rodzicami i dziećmi.
Na każdym spotkaniu, poruszane są kwestie wzajemnych nieporozumień i problemów, które utrudniają życie wszystkim członkom rodziny. Najczęściej stosowaną metodą podczas terapii rodzinnej, jest szczera i spokojna rozmowa pomiędzy wszystkimi członkami rodziny.

dziecko z mamą i tatą

Na terapię rodzinną powinny uczęszczać wszystkie osoby, których dotyczy problem. Jedynie regularna obecność wszystkich członków rodziny zapewni nam możliwość wypracowania nowych, lepszych mechanizmów i zachowań. Efekty terapii, w której uczestniczą wszyscy, są lepsze i łatwiej jest je osiągnąć.
Psychoterapię rodzinną przeprowadza psycholog, który specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Jego zadaniem jest skupianie uwagi nie tylko na osobie, która powoduje problemy, ale na wszystkich członkach rodziny. Oprócz tego, psycholog nie jest stronniczy. Musi on zachowywać neutralne stanowisko podczas przeprowadzanych sesji. Celem każdego psychoterapeuty jest odnalezienie takiego rozwiązania problemów, które spełni wszystkie oczekiwania członków rodziny.

Cele psychoterapii rodzinnej

Podstawowym celem psychoterapii rodzinnej, jest rozwiązanie problemów i zażegnanie konfliktów pomiędzy spokrewnionymi ze sobą osobami. Istotne jest wspólne odnalezienie wszystkich przyczyn problemów i nieporozumień. Wraz z terapeutą, uczestnicy terapii muszą wypracować nowe zachowania, które poprowadzą do pozbycia się trudności. Końcowym efektem takiej terapii jest zbudowanie zdrowej relacji i odnowienie więzów rodzinnych.
Efekty, jakich można się spodziewać po profesjonalnej psychoterapii rodzinnej, to między innymi zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych domowników. Poza tym, na sesjach terapeutycznych porusza się kwestie, które pomogą nam zrozumieć potrzeby bliskich oraz ich problemów. Wszyscy członkowie rodziny, po zakończeniu terapii, nie będą mieć większych problemów z otwartym mówieniem o swoich uczuciach. Mechanizm ten działa również w drugą stronę – częściej będziemy słuchać tego, co mają do powiedzenia nasi bliscy.

rodzinny piknik na łonie natury

 

Psychoterapia rodzinna – dla kogo?

Potrzeba rozpoczęcia terapii rodzinnej pojawia się wtedy, gdy między domownikami stale dochodzi do kłótni, nieporozumień i napiętych sytuacji. Osoby, które często są skłócone, mają wyraźny problem ze zrozumieniem siebie nawzajem i swoich własnych potrzeb. W momencie, gdy nie czujemy wsparcia ze strony rodziny, nie ma między nami wyraźnej i silnej więzi czy brakuje nam bliskości członków rodziny, terapia może być niezastąpiona.
Bardzo często, rodziny decydują się na rozpoczęcie terapii w sytuacjach takich jak:

  • Rozwód lub separacja,
  • Kryzys wywołany traumą,
  • Zmiana otoczenia ,
  • Problemy natury psychicznej jednego z rodziców, które odbijają się negatywnie na pozostałych członkach rodziny,
  • Brak chęci budowania wzajemnych więzi i relacji,
  • Problemy z dzieckiem – często, gdy rodzice zauważają diametralne zmiany w zachowaniu swojego dziecka, decydują się na terapię,
  • Kłótnie przy każdej okazji.

Wiele jest problemów, ich przyczyn i negatywnych skutków. Rodzina stanowi nasze najbliższe otoczenie, dlatego tak istotne jest przechodzenie przez terapię razem. Metody, jakie stosowane są podczas terapii rodzinnej, mogą się nieco różnić od tych, wykorzystywanych podczas terapii indywidualnej. To, jaką metodę zastosuje się podczas trwania całej terapii, ustala terapeuta wspólnie z członkami rodziny. Aby uzyskać wyżej wymienione efekty, należy dobrać metodę odpowiednią dla naszych problemów.